Sunday, April 26, 2009

Kiosk Iwani Cucuk Seafood Akan Di Buka Econsave Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani.Kiosk Iwani Cucuk Seafood akan diujudkan di Econsave Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani. Ini adalah Kiosk Iwani yang pertama di ujudkan di Sungai Petani dan ia di uruskan oleh D'Wanies Enterprise.
Pada peringkat permulaan, Kiosk ini menguruskan penjualan Cucuk Seafood bergoreng iaitu product yoang cukup popular da mendapat permintaan yang cukup banyak. Lokasi ini dipilih, kerana Econsave Bandar Puteri Jaya adalah salah satu hypermarket yang cukup ramai menerima pengunjung antara hypermarket yang terdapat di Sungai Petani.
Tunggulah Hari Pelancaran dan pembukaan yang akan kami umumkan di laman web ini.

No comments:

Post a Comment